KAMNOSEŠTVO VUČKO
Stanko Vučko s.p.

Srednja Bistrica 29/a
9232 Črenšovci
 Slovenija

Tel: + 386 (2) 571-18-34

GSM: 041-897-445

e-mail: kamnosestvo.vucko@gmail.com

web: www.kamnosestvo-vucko.com